Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
67971016111293126441845916502493758539150261495100
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000113861076635982
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 14596
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 13000
 3. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 12174
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 6292
 5. Obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 5738
 6. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4892
 7. Regulamin organizacyjny Starostwa
  Wyświetleń: 4378
 8. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 4255
 9. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 3269
 10. E-sesje
  Wyświetleń: 2822
 11. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2689
 12. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
  Wyświetleń: 2297
 13. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2250
 14. Uchwały Zarządu
  Wyświetleń: 2023
 15. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1791
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1588
 17. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 1516
 18. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 1457
 19. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 1441
 20. Raporty o stanie powiatu
  Wyświetleń: 1413
 21. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1406
 22. Skład Zarządu
  Wyświetleń: 1389
 23. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1352
 24. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zajętej pod drogę publiczną
  Wyświetleń: 1178
 25. Geolog Powiatowy
  Wyświetleń: 1134
 26. Kompetencje Zarządu
  Wyświetleń: 1134
 27. Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 1116
 28. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1064
 29. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 1063
 30. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1057
 31. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2016 - 2020
  Wyświetleń: 1048
 32. Plan pracy Rady
  Wyświetleń: 1044
 33. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1043
 34. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 1018
 35. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 1017
 36. Statut Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 1012
 37. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 987
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 985
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 965
 40. Kompetencje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 939
 41. Petycje i wnioski mieszkańców
  Wyświetleń: 917
 42. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 27/1 o pow. 0,5897 ha, położonej w obrębie PGR Brzeźno gm. Goworowo
  Wyświetleń: 904
 43. Ogłoszenie o wynikach naboru
  Wyświetleń: 889
 44. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 859
 45. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 849
 46. Przetarg nieograniczony na "Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Baranowo"
  Wyświetleń: 847
 47. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 844
 48. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 835
 49. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 815
 50. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 813
 51. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 806
 52. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 779
 53. E-sesje 2020
  Wyświetleń: 759
 54. Budżet Powiatu
  Wyświetleń: 755
 55. Dom dla dzieci w Czarnowcu - BIP
  Wyświetleń: 743
 56. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 733
 57. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 732
 58. Informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 708
 59. Sprawozdania z wykonania budżeu
  Wyświetleń: 705
 60. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 693
 61. Zarządzenie starosty ostrołęckiego w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 675
 62. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 674
 63. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 672
 64. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 670
 65. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 662
 66. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 653
 67. Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości nr 228/1 o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie Olszewo-Borki
  Wyświetleń: 646
 68. E-sesje 2018
  Wyświetleń: 640
 69. Jednostki organizacyjne Powiatu
  Wyświetleń: 633
 70. Skład Rady Powiatu
  Wyświetleń: 629
 71. Akty prawne NPP
  Wyświetleń: 618
 72. Komisje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 610
 73. Zapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło
  Wyświetleń: 597
 74. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 585
 75. Przetarg nieograniczony na: „Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce dla gminy Lelis”
  Wyświetleń: 579
 76. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 533
 77. Polecane strony i artykuły
  Wyświetleń: 530
 78. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 521
 79. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
  Wyświetleń: 509
 80. E-sesje 2019
  Wyświetleń: 506
 81. E-sesje 2021
  Wyświetleń: 493
 82. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Baranowo
  Wyświetleń: 473
 83. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Lelis
  Wyświetleń: 443
 84. Sprawozdania finansowe roczne
  Wyświetleń: 407
 85. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.1.07.2021
  Wyświetleń: 382
 86. Wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w budynku przy ul. Fieldorfa "Nila" w Ostrołęce
  Wyświetleń: 379
 87. Kalinowska Beata
  Wyświetleń: 316
 88. Budżet Powiatu na 2021 rok
  Wyświetleń: 310
 89. Sprawozdania finansowe roczne Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 305
 90. Łępicka Emilia Małgorzta
  Wyświetleń: 300
 91. Sprawozdania finansowe roczne jednostek podległych
  Wyświetleń: 292
 92. Mulawka Małgorzata Aleksandra
  Wyświetleń: 290
 93. Dostawa laptopa i licencji MS Office
  Wyświetleń: 288
 94. Informacja o wykonaniu budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 287
 95. Małkowski Jacek
  Wyświetleń: 286
 96. Makowiecka Marzena Beata
  Wyświetleń: 282
 97. Kozłowski Artur
  Wyświetleń: 281
 98. Chojnowska Natalia
  Wyświetleń: 280
 99. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 280
 100. Augustyniak Andrzej
  Wyświetleń: 277
 101. Budżet Powiatu na 2020 rok
  Wyświetleń: 276
 102. Sutnik Leszek
  Wyświetleń: 275
 103. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 274
 104. Informacja o wykonaniu budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 273
 105. Filipek Jolanta Jadwiga
  Wyświetleń: 269
 106. Parzychowski Krzysztof
  Wyświetleń: 268
 107. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2021 rok
  Wyświetleń: 267
 108. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2020 rok
  Wyświetleń: 266
 109. Rydel Edyta
  Wyświetleń: 265
 110. Białobrzeski Adam Marcin
  Wyświetleń: 264
 111. Kuciej Aldona
  Wyświetleń: 262
 112. Kubeł Stanisław
  Wyświetleń: 260
 113. Szczepańska Małgorzata
  Wyświetleń: 260
 114. Mulawka Antoni Tadeusz
  Wyświetleń: 259
 115. Gorzoch Mariola
  Wyświetleń: 256
 116. Pietras Magdalena
  Wyświetleń: 256
 117. Nowak Jarosław
  Wyświetleń: 255
 118. Grzyb Andrzej Stanisław
  Wyświetleń: 253
 119. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 253
 120. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 253
 121. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 252
 122. Biedrzycki Kazimierz
  Wyświetleń: 251
 123. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 251
 124. Buczyńska Anna Hanna
  Wyświetleń: 250
 125. Pędzich Edyta
  Wyświetleń: 250
 126. Piórkowska Katarzyna
  Wyświetleń: 250
 127. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 250
 128. Szczubełek Marzena Małgorzata
  Wyświetleń: 249
 129. Rybacka Bogumiła
  Wyświetleń: 248
 130. Ceberek Sławomir
  Wyświetleń: 246
 131. Domian Dariusz
  Wyświetleń: 246
 132. Lipka Stanisław
  Wyświetleń: 246
 133. Lipka Tadeusz
  Wyświetleń: 246
 134. Szarwacki Artur Romuald
  Wyświetleń: 246
 135. Lis Andrzej
  Wyświetleń: 245
 136. Rejnhard Marta
  Wyświetleń: 245
 137. Pędzich Waldemar
  Wyświetleń: 243
 138. Bączek Barbara
  Wyświetleń: 242
 139. Koźlarzewska Halina Regina
  Wyświetleń: 242
 140. Rzewnicki Kazimierz
  Wyświetleń: 242
 141. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 242
 142. Zalewska Bożena
  Wyświetleń: 242
 143. Napiórkowska Zofia
  Wyświetleń: 241
 144. Bakuła Grzegorz Artur
  Wyświetleń: 239
 145. Ostrowska Maria Magdalena
  Wyświetleń: 239
 146. Dobkowska Duszak Ewa
  Wyświetleń: 238
 147. Wilkowska Agata
  Wyświetleń: 237
 148. Politowska Edyta
  Wyświetleń: 236
 149. Liżewski Piotr
  Wyświetleń: 234
 150. Mierzejewska Elżbieta
  Wyświetleń: 234
 151. Zyśk Arkadiusz
  Wyświetleń: 234
 152. Jabłonka Justyna
  Wyświetleń: 233
 153. Krukowska Beata Ewa
  Wyświetleń: 233
 154. Gocłowski Jan Krzysztof
  Wyświetleń: 232
 155. Subda Stanisław
  Wyświetleń: 230
 156. Domurad Małgorzata Mariola
  Wyświetleń: 228
 157. Obrębski Janusz
  Wyświetleń: 228
 158. Bacławski Mariusz
  Wyświetleń: 227
 159. Konarzewska Kurbiel Barbara
  Wyświetleń: 227
 160. Frydryk Janusz
  Wyświetleń: 225
 161. Świtaj Sławomir
  Wyświetleń: 225
 162. Dobkowski Wojciech Jerzy
  Wyświetleń: 219
 163. Ptak Dariusz
  Wyświetleń: 219
 164. Chełstowski Krzysztof
  Wyświetleń: 216
 165. Ścibek Kazimierz
  Wyświetleń: 214
 166. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2021
  Wyświetleń: 211
 167. Zakup łodzi motorowej wraz silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów
  Wyświetleń: 204
 168. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2020
  Wyświetleń: 198
 169. Dostawa komputerów, akcesoriów i oprogramowania
  Wyświetleń: 125
 170. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów
  Wyświetleń: 92
 171. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 151 działek
  Wyświetleń: 87
 172. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 148 działek
  Wyświetleń: 86
 173. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.486.2021
  Wyświetleń: 70
 174. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.488.2021
  Wyświetleń: 68
 175. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.487.2021
  Wyświetleń: 62
 176. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.482.2021
  Wyświetleń: 57
 177. Śledziewska Kinga
  Wyświetleń: 55
 178. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.483.2021
  Wyświetleń: 55
 179. Malanowska Magdalena
  Wyświetleń: 54
 180. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.52.2021
  Wyświetleń: 54
 181. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.55.2021
  Wyświetleń: 54
 182. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.483.2021
  Wyświetleń: 54
 183. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.484.2021
  Wyświetleń: 54
 184. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.570.2021
  Wyświetleń: 54
 185. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.54.2021
  Wyświetleń: 53
 186. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.573.2021
  Wyświetleń: 53
 187. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.537.2021
  Wyświetleń: 52
 188. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.469.2021
  Wyświetleń: 51
 189. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.485.2021
  Wyświetleń: 51
 190. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.513.2021
  Wyświetleń: 51
 191. Mrozek-Rawa Magdalena Dominika
  Wyświetleń: 50
 192. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.56.2021
  Wyświetleń: 50
 193. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.511.2021
  Wyświetleń: 50
 194. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.524.2021
  Wyświetleń: 50
 195. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6740.554.2021
  Wyświetleń: 49
 196. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.544.2021
  Wyświetleń: 49
 197. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.53.2021
  Wyświetleń: 48
 198. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.57.2021
  Wyświetleń: 47
 199. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.58.2021
  Wyświetleń: 47
 200. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.552.2021
  Wyświetleń: 47
 201. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.549.2021
  Wyświetleń: 46
 202. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.562.2021
  Wyświetleń: 46
 203. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.528.2021
  Wyświetleń: 45
 204. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.543.2021
  Wyświetleń: 44
 205. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.501.2021
  Wyświetleń: 43
 206. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.503.2021
  Wyświetleń: 43
 207. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.545.2021
  Wyświetleń: 43
 208. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.569.2021
  Wyświetleń: 43
 209. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.572.2021
  Wyświetleń: 43
 210. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.571.2021
  Wyświetleń: 42
 211. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.530.2021
  Wyświetleń: 41
 212. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.541.2021
  Wyświetleń: 41
 213. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.542.2021
  Wyświetleń: 41
 214. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.59.2021
  Wyświetleń: 40
 215. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.502.2021
  Wyświetleń: 39
 216. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.590.2021
  Wyświetleń: 14
 217. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.594.2021
  Wyświetleń: 13
 218. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.60.2021
  Wyświetleń: 11
 219. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.571.2021
  Wyświetleń: 8
 220. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.61.2021
  Wyświetleń: 7
 221. Zapytanie ofertowe na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych obejmujących 60 działek w gm. Troszyn
  Wyświetleń: 2
 222. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.62.2021
  Wyświetleń: 1
 223. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.599.2021
  Wyświetleń: 1
Wersja XML