Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
19921293472718921178190580000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6797101611129312644184591650249375853915026188151374853668
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000113861076635982
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 30638
 2. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 25801
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 24969
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 10616
 5. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 9893
 6. Regulamin organizacyjny Starostwa
  Wyświetleń: 9334
 7. Obwieszczenia i ogłoszenia - 2021
  Wyświetleń: 8217
 8. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 7932
 9. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 5793
 10. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5754
 11. E-sesje
  Wyświetleń: 5521
 12. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 3966
 13. Uchwały Rady Powiatu - 2021
  Wyświetleń: 3830
 14. Uchwały Zarządu - 2021
  Wyświetleń: 3766
 15. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
  Wyświetleń: 3740
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3150
 17. Zgłoszenia budowy - 2021
  Wyświetleń: 3077
 18. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego - 2021
  Wyświetleń: 2757
 19. Zawiadomienia - 2021
  Wyświetleń: 2659
 20. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 2584
 21. Raporty o stanie powiatu
  Wyświetleń: 2482
 22. Skład Zarządu
  Wyświetleń: 2434
 23. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2370
 24. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2360
 25. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2193
 26. Budżet Powiatu
  Wyświetleń: 2190
 27. Kompetencje Zarządu
  Wyświetleń: 2096
 28. Petycje i wnioski mieszkańców
  Wyświetleń: 2090
 29. Geolog Powiatowy
  Wyświetleń: 2083
 30. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 2073
 31. Plan pracy Rady
  Wyświetleń: 2029
 32. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zajętej pod drogę publiczną
  Wyświetleń: 2027
 33. Obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 2005
 34. Sprawozdania z wykonania budżeu
  Wyświetleń: 1882
 35. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 1878
 36. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 1853
 37. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 1817
 38. Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 1798
 39. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1781
 40. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1756
 41. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1751
 42. Statut Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 1728
 43. Kompetencje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1710
 44. Dom dla dzieci w Czarnowcu - BIP
  Wyświetleń: 1677
 45. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1664
 46. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 1644
 47. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1638
 48. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1636
 49. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2016 - 2020
  Wyświetleń: 1590
 50. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1538
 51. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 27/1 o pow. 0,5897 ha, położonej w obrębie PGR Brzeźno gm. Goworowo
  Wyświetleń: 1493
 52. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1472
 53. Informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 1453
 54. Ogłoszenie o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1425
 55. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1421
 56. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 1415
 57. E-sesje 2020
  Wyświetleń: 1402
 58. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 1385
 59. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1382
 60. E-sesje 2018
  Wyświetleń: 1335
 61. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1307
 62. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 1304
 63. Przetarg nieograniczony na "Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Baranowo"
  Wyświetleń: 1248
 64. Zarządzenie starosty ostrołęckiego w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1203
 65. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 1199
 66. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 1194
 67. Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości nr 228/1 o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie Olszewo-Borki
  Wyświetleń: 1181
 68. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 1179
 69. Akty prawne NPP
  Wyświetleń: 1159
 70. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 1128
 71. Skład Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1115
 72. Komisje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1071
 73. Jednostki organizacyjne Powiatu
  Wyświetleń: 1056
 74. E-sesje 2019
  Wyświetleń: 1046
 75. E-sesje 2021
  Wyświetleń: 1033
 76. Zapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło
  Wyświetleń: 972
 77. Polecane strony i artykuły
  Wyświetleń: 965
 78. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 955
 79. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 919
 80. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 909
 81. Uchwały Zarządu
  Wyświetleń: 907
 82. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
  Wyświetleń: 896
 83. Przetarg nieograniczony na: „Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce dla gminy Lelis”
  Wyświetleń: 867
 84. Obwieszczenia i ogłoszenia - 2022
  Wyświetleń: 861
 85. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Baranowo
  Wyświetleń: 833
 86. Kalinowska Beata
  Wyświetleń: 832
 87. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 829
 88. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.1.07.2021
  Wyświetleń: 829
 89. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 820
 90. Pietras Magdalena
  Wyświetleń: 817
 91. Kubeł Stanisław
  Wyświetleń: 815
 92. Rydel Edyta
  Wyświetleń: 815
 93. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Lelis
  Wyświetleń: 795
 94. Sprawozdania finansowe roczne
  Wyświetleń: 794
 95. Kozłowski Artur
  Wyświetleń: 777
 96. Lis Andrzej
  Wyświetleń: 777
 97. Bączek Barbara
  Wyświetleń: 763
 98. Sutnik Leszek
  Wyświetleń: 734
 99. Chojnowska Natalia
  Wyświetleń: 731
 100. Pędzich Edyta
  Wyświetleń: 727
 101. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 725
 102. Rejnhard Marta
  Wyświetleń: 716
 103. Wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w budynku przy ul. Fieldorfa "Nila" w Ostrołęce
  Wyświetleń: 712
 104. Kuciej Aldona
  Wyświetleń: 707
 105. Wilkowska Agata
  Wyświetleń: 707
 106. Pędzich Waldemar
  Wyświetleń: 703
 107. Liżewski Piotr
  Wyświetleń: 701
 108. Domian Dariusz
  Wyświetleń: 697
 109. Małkowski Jacek
  Wyświetleń: 694
 110. Ptak Dariusz
  Wyświetleń: 691
 111. Nowak Jarosław
  Wyświetleń: 688
 112. Rybacka Bogumiła
  Wyświetleń: 688
 113. Zalewska Bożena
  Wyświetleń: 688
 114. Lipka Tadeusz
  Wyświetleń: 685
 115. Budżet Powiatu na 2021 rok
  Wyświetleń: 682
 116. Piórkowska Katarzyna
  Wyświetleń: 680
 117. Bacławski Mariusz
  Wyświetleń: 668
 118. Dostawa laptopa i licencji MS Office
  Wyświetleń: 668
 119. Lipka Stanisław
  Wyświetleń: 668
 120. Subda Stanisław
  Wyświetleń: 667
 121. Gorzoch Mariola
  Wyświetleń: 659
 122. Mulawka Małgorzata Aleksandra
  Wyświetleń: 656
 123. Zyśk Arkadiusz
  Wyświetleń: 652
 124. Politowska Edyta
  Wyświetleń: 649
 125. Świtaj Sławomir
  Wyświetleń: 649
 126. Buczyńska Anna Hanna
  Wyświetleń: 648
 127. Ostrowska Maria Magdalena
  Wyświetleń: 644
 128. Szczepańska Małgorzata
  Wyświetleń: 641
 129. Łępicka Emilia Małgorzta
  Wyświetleń: 639
 130. Biedrzycki Kazimierz
  Wyświetleń: 636
 131. Filipek Jolanta Jadwiga
  Wyświetleń: 632
 132. Augustyniak Andrzej
  Wyświetleń: 624
 133. Obrębski Janusz
  Wyświetleń: 623
 134. Parzychowski Krzysztof
  Wyświetleń: 622
 135. Napiórkowska Zofia
  Wyświetleń: 618
 136. Ceberek Sławomir
  Wyświetleń: 615
 137. Jabłonka Justyna
  Wyświetleń: 615
 138. Szczubełek Marzena Małgorzata
  Wyświetleń: 609
 139. Szarwacki Artur Romuald
  Wyświetleń: 607
 140. Ścibek Kazimierz
  Wyświetleń: 606
 141. Makowiecka Marzena Beata
  Wyświetleń: 600
 142. Rzewnicki Kazimierz
  Wyświetleń: 599
 143. Mulawka Antoni Tadeusz
  Wyświetleń: 595
 144. Frydryk Janusz
  Wyświetleń: 594
 145. Informacja o wykonaniu budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 594
 146. Bakuła Grzegorz Artur
  Wyświetleń: 593
 147. Krukowska Beata Ewa
  Wyświetleń: 586
 148. Sprawozdania finansowe roczne Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 583
 149. Chełstowski Krzysztof
  Wyświetleń: 575
 150. Sprawozdania finansowe roczne jednostek podległych
  Wyświetleń: 575
 151. Białobrzeski Adam Marcin
  Wyświetleń: 574
 152. Mierzejewska Elżbieta
  Wyświetleń: 572
 153. Koźlarzewska Halina Regina
  Wyświetleń: 571
 154. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 570
 155. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 565
 156. Informacja o wykonaniu budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 555
 157. Dobkowska Duszak Ewa
  Wyświetleń: 554
 158. Domurad Małgorzata Mariola
  Wyświetleń: 554
 159. Budżet Powiatu na 2020 rok
  Wyświetleń: 552
 160. Dostawa komputerów, akcesoriów i oprogramowania
  Wyświetleń: 549
 161. Konarzewska Kurbiel Barbara
  Wyświetleń: 549
 162. Grzyb Andrzej Stanisław
  Wyświetleń: 544
 163. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 540
 164. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2021 rok
  Wyświetleń: 538
 165. Dobkowski Wojciech Jerzy
  Wyświetleń: 531
 166. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 531
 167. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2020 rok
  Wyświetleń: 526
 168. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 523
 169. Gocłowski Jan Krzysztof
  Wyświetleń: 522
 170. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 515
 171. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 511
 172. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 509
 173. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 498
 174. Zawiadomienia - 2022
  Wyświetleń: 481
 175. Śledziewska Kinga
  Wyświetleń: 471
 176. Budżet Powiatu na 2022 rok
  Wyświetleń: 469
 177. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2021
  Wyświetleń: 462
 178. Malanowska Magdalena
  Wyświetleń: 457
 179. Zakup łodzi motorowej wraz silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów
  Wyświetleń: 447
 180. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów
  Wyświetleń: 441
 181. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2020
  Wyświetleń: 439
 182. Zapytanie ofertowe na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych obejmujących 60 działek w gm. Troszyn
  Wyświetleń: 439
 183. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 148 działek
  Wyświetleń: 425
 184. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 151 działek
  Wyświetleń: 423
 185. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 410
 186. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.483.2021
  Wyświetleń: 408
 187. Mrozek-Rawa Magdalena Dominika
  Wyświetleń: 392
 188. Zgłoszenia budowy - 2022
  Wyświetleń: 366
 189. Zapytanie ofertowe na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych obejmujących 60 działek w gm. Troszyn
  Wyświetleń: 358
 190. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2022
  Wyświetleń: 322
 191. E-sesje 2022
  Wyświetleń: 301
 192. Uchwały Zarządu - 2022
  Wyświetleń: 300
 193. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.69.2021
  Wyświetleń: 289
 194. Edukacja prawna
  Wyświetleń: 263
 195. Uchwały Rady Powiatu - 2022
  Wyświetleń: 259
 196. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego - 2022
  Wyświetleń: 258
 197. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.694.2021
  Wyświetleń: 251
 198. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.695.2021
  Wyświetleń: 251
 199. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
  Wyświetleń: 248
 200. Dostawa mebli wraz z montażem dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
  Wyświetleń: 243
 201. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.693.2021
  Wyświetleń: 243
 202. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.70.2021
  Wyświetleń: 237
 203. Dostawa tonerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
  Wyświetleń: 229
 204. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.687.2021
  Wyświetleń: 229
 205. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 185 działek w gminie Olszewo-Borki
  Wyświetleń: 200
 206. Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów i monitorów
  Wyświetleń: 184
 207. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych pomieszczeń biurowych
  Wyświetleń: 180
 208. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrołęckiego na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030
  Wyświetleń: 174
 209. Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów AiO
  Wyświetleń: 166
 210. Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
  Wyświetleń: 150
 211. Wykonanie robót remontowych pomieszczeń biurowych, znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15
  Wyświetleń: 136
 212. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2022 rok
  Wyświetleń: 135
 213. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.126.2022
  Wyświetleń: 84
 214. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.128.2022
  Wyświetleń: 57
 215. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.169.2022
  Wyświetleń: 57
 216. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.130.2022
  Wyświetleń: 56
 217. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.16.2022
  Wyświetleń: 51
 218. Informacja o wykonaniu budżetu za 2022 rok
  Wyświetleń: 50
 219. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.165.2022
  Wyświetleń: 48
 220. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.168.2022
  Wyświetleń: 48
 221. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.173.2022
  Wyświetleń: 47
 222. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2022 rok
  Wyświetleń: 45
 223. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.203.2022
  Wyświetleń: 17
 224. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.188.2022
  Wyświetleń: 12
 225. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.17.2022
  Wyświetleń: 11
 226. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.186.2022
  Wyświetleń: 8
 227. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.40.2021
  Wyświetleń: 7
 228. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.179.2022
  Wyświetleń: 6
 229. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.189.2022
  Wyświetleń: 6
 230. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.19.2022
  Wyświetleń: 2
Wersja XML