Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
679710161112931264418459165024734000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000113861076635982
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10523
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 9152
 3. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 8502
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 5020
 5. Obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 4644
 6. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3326
 7. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3304
 8. Regulamin organizacyjny Starostwa
  Wyświetleń: 3232
 9. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 2554
 10. E-sesje
  Wyświetleń: 2333
 11. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2165
 12. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
  Wyświetleń: 1898
 13. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 1770
 14. Uchwały Zarządu
  Wyświetleń: 1671
 15. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1422
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1293
 17. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 1196
 18. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 1174
 19. Raporty o stanie powiatu
  Wyświetleń: 1154
 20. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1142
 21. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 1122
 22. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1118
 23. Skład Zarządu
  Wyświetleń: 1107
 24. Geolog Powiatowy
  Wyświetleń: 943
 25. Kompetencje Zarządu
  Wyświetleń: 930
 26. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zajętej pod drogę publiczną
  Wyświetleń: 930
 27. Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 909
 28. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2016 - 2020
  Wyświetleń: 892
 29. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 884
 30. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 866
 31. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 848
 32. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 847
 33. Plan pracy Rady
  Wyświetleń: 843
 34. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 841
 35. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 833
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 818
 37. Statut Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 812
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 804
 39. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 793
 40. Kompetencje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 782
 41. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 27/1 o pow. 0,5897 ha, położonej w obrębie PGR Brzeźno gm. Goworowo
  Wyświetleń: 748
 42. Przetarg nieograniczony na "Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Baranowo"
  Wyświetleń: 746
 43. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 737
 44. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 730
 45. Ogłoszenie o wynikach naboru
  Wyświetleń: 722
 46. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 709
 47. Petycje i wnioski mieszkańców
  Wyświetleń: 704
 48. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 693
 49. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 676
 50. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 670
 51. E-sesje 2020
  Wyświetleń: 667
 52. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 649
 53. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 648
 54. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 618
 55. Dom dla dzieci w Czarnowcu - BIP
  Wyświetleń: 557
 56. E-sesje 2018
  Wyświetleń: 547
 57. Jednostki organizacyjne Powiatu
  Wyświetleń: 546
 58. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 544
 59. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 538
 60. Zarządzenie starosty ostrołęckiego w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 538
 61. Skład Rady Powiatu
  Wyświetleń: 537
 62. Przetarg nieograniczony na: „Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce dla gminy Lelis”
  Wyświetleń: 536
 63. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 530
 64. Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości nr 228/1 o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie Olszewo-Borki
  Wyświetleń: 527
 65. Akty prawne NPP
  Wyświetleń: 517
 66. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 517
 67. Komisje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 516
 68. Budżet Powiatu
  Wyświetleń: 514
 69. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 507
 70. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 495
 71. Informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 492
 72. Sprawozdania z wykonania budżeu
  Wyświetleń: 488
 73. Zapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło
  Wyświetleń: 486
 74. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 453
 75. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 451
 76. E-sesje 2019
  Wyświetleń: 440
 77. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 438
 78. Polecane strony i artykuły
  Wyświetleń: 426
 79. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 409
 80. E-sesje 2021
  Wyświetleń: 407
 81. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
  Wyświetleń: 400
 82. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Baranowo
  Wyświetleń: 386
 83. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Lelis
  Wyświetleń: 368
 84. Wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w budynku przy ul. Fieldorfa "Nila" w Ostrołęce
  Wyświetleń: 317
 85. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.1.07.2021
  Wyświetleń: 312
 86. Sprawozdania finansowe roczne
  Wyświetleń: 266
 87. Łępicka Emilia Małgorzta
  Wyświetleń: 243
 88. Budżet Powiatu na 2021 rok
  Wyświetleń: 232
 89. Augustyniak Andrzej
  Wyświetleń: 227
 90. Makowiecka Marzena Beata
  Wyświetleń: 225
 91. Mulawka Małgorzata Aleksandra
  Wyświetleń: 225
 92. Dostawa laptopa i licencji MS Office
  Wyświetleń: 224
 93. Informacja o wykonaniu budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 224
 94. Informacja o wykonaniu budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 224
 95. Kalinowska Beata
  Wyświetleń: 222
 96. Budżet Powiatu na 2020 rok
  Wyświetleń: 221
 97. Filipek Jolanta Jadwiga
  Wyświetleń: 220
 98. Małkowski Jacek
  Wyświetleń: 220
 99. Białobrzeski Adam Marcin
  Wyświetleń: 216
 100. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 213
 101. Chojnowska Natalia
  Wyświetleń: 212
 102. Rydel Edyta
  Wyświetleń: 212
 103. Nowak Jarosław
  Wyświetleń: 210
 104. Parzychowski Krzysztof
  Wyświetleń: 210
 105. Sprawozdania finansowe roczne Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 208
 106. Kozłowski Artur
  Wyświetleń: 207
 107. Mulawka Antoni Tadeusz
  Wyświetleń: 207
 108. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2021 rok
  Wyświetleń: 207
 109. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 207
 110. Szczepańska Małgorzata
  Wyświetleń: 207
 111. Sutnik Leszek
  Wyświetleń: 206
 112. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2020 rok
  Wyświetleń: 205
 113. Pietras Magdalena
  Wyświetleń: 205
 114. Sprawozdania finansowe roczne jednostek podległych
  Wyświetleń: 205
 115. Lipka Tadeusz
  Wyświetleń: 204
 116. Gorzoch Mariola
  Wyświetleń: 203
 117. Buczyńska Anna Hanna
  Wyświetleń: 202
 118. Kuciej Aldona
  Wyświetleń: 202
 119. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 202
 120. Biedrzycki Kazimierz
  Wyświetleń: 201
 121. Lis Andrzej
  Wyświetleń: 201
 122. Szczubełek Marzena Małgorzata
  Wyświetleń: 201
 123. Piórkowska Katarzyna
  Wyświetleń: 200
 124. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 200
 125. Lipka Stanisław
  Wyświetleń: 199
 126. Napiórkowska Zofia
  Wyświetleń: 199
 127. Rejnhard Marta
  Wyświetleń: 199
 128. Rybacka Bogumiła
  Wyświetleń: 199
 129. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 199
 130. Ceberek Sławomir
  Wyświetleń: 198
 131. Bączek Barbara
  Wyświetleń: 197
 132. Domian Dariusz
  Wyświetleń: 197
 133. Grzyb Andrzej Stanisław
  Wyświetleń: 197
 134. Szarwacki Artur Romuald
  Wyświetleń: 197
 135. Bakuła Grzegorz Artur
  Wyświetleń: 196
 136. Koźlarzewska Halina Regina
  Wyświetleń: 196
 137. Zalewska Bożena
  Wyświetleń: 196
 138. Rzewnicki Kazimierz
  Wyświetleń: 195
 139. Pędzich Waldemar
  Wyświetleń: 194
 140. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.41.2021
  Wyświetleń: 193
 141. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 192
 142. Politowska Edyta
  Wyświetleń: 191
 143. Dobkowska Duszak Ewa
  Wyświetleń: 190
 144. Mierzejewska Elżbieta
  Wyświetleń: 190
 145. Ostrowska Maria Magdalena
  Wyświetleń: 190
 146. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.1.32.2021
  Wyświetleń: 190
 147. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.256.2021
  Wyświetleń: 190
 148. Bacławski Mariusz
  Wyświetleń: 189
 149. Pędzich Edyta
  Wyświetleń: 189
 150. Subda Stanisław
  Wyświetleń: 189
 151. Kubeł Stanisław
  Wyświetleń: 188
 152. Wilkowska Agata
  Wyświetleń: 186
 153. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.255.2021
  Wyświetleń: 186
 154. Krukowska Beata Ewa
  Wyświetleń: 183
 155. Obrębski Janusz
  Wyświetleń: 183
 156. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 183
 157. Jabłonka Justyna
  Wyświetleń: 182
 158. Konarzewska Kurbiel Barbara
  Wyświetleń: 182
 159. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 182
 160. Świtaj Sławomir
  Wyświetleń: 181
 161. Zyśk Arkadiusz
  Wyświetleń: 181
 162. Domurad Małgorzata Mariola
  Wyświetleń: 180
 163. Ścibek Kazimierz
  Wyświetleń: 180
 164. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2021
  Wyświetleń: 180
 165. Dobkowski Wojciech Jerzy
  Wyświetleń: 179
 166. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.33.2021
  Wyświetleń: 179
 167. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.296.2021
  Wyświetleń: 179
 168. Gocłowski Jan Krzysztof
  Wyświetleń: 177
 169. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.298.2021
  Wyświetleń: 177
 170. Frydryk Janusz
  Wyświetleń: 176
 171. Ptak Dariusz
  Wyświetleń: 176
 172. Liżewski Piotr
  Wyświetleń: 175
 173. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.36.2021
  Wyświetleń: 175
 174. Chełstowski Krzysztof
  Wyświetleń: 174
 175. Zakup łodzi motorowej wraz silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów
  Wyświetleń: 174
 176. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.34.2021
  Wyświetleń: 173
 177. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.37.2021
  Wyświetleń: 173
 178. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.38.2021
  Wyświetleń: 173
 179. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.280.2021
  Wyświetleń: 173
 180. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.35.2021
  Wyświetleń: 170
 181. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.321.2021
  Wyświetleń: 170
 182. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.290.2021
  Wyświetleń: 169
 183. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2020
  Wyświetleń: 168
 184. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.322.2021
  Wyświetleń: 167
 185. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.42.2021
  Wyświetleń: 164
 186. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.40.2021
  Wyświetleń: 161
 187. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.44.2021
  Wyświetleń: 161
 188. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.355.2021
  Wyświetleń: 161
 189. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.39.2021
  Wyświetleń: 159
 190. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.361.2021
  Wyświetleń: 159
 191. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.351.2021
  Wyświetleń: 156
 192. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.43.2021
  Wyświetleń: 155
 193. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.362.2021
  Wyświetleń: 155
 194. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.356.2021
  Wyświetleń: 154
 195. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.382.2021
  Wyświetleń: 82
 196. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.383.2021
  Wyświetleń: 81
Wersja XML