Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6797101611129312644184591650249375853910154000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000113861076635982
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 12884
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 11242
 3. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 10387
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 5680
 5. Obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 5266
 6. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4238
 7. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3804
 8. Regulamin organizacyjny Starostwa
  Wyświetleń: 3603
 9. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 2950
 10. E-sesje
  Wyświetleń: 2538
 11. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2439
 12. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
  Wyświetleń: 2121
 13. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 2054
 14. Uchwały Zarządu
  Wyświetleń: 1825
 15. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1588
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1412
 17. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 1369
 18. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 1316
 19. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 1290
 20. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1266
 21. Raporty o stanie powiatu
  Wyświetleń: 1264
 22. Skład Zarządu
  Wyświetleń: 1246
 23. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1226
 24. Kompetencje Zarządu
  Wyświetleń: 1036
 25. Geolog Powiatowy
  Wyświetleń: 1028
 26. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zajętej pod drogę publiczną
  Wyświetleń: 1027
 27. Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 1002
 28. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 972
 29. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2016 - 2020
  Wyświetleń: 958
 30. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 957
 31. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 955
 32. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 935
 33. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 935
 34. Plan pracy Rady
  Wyświetleń: 932
 35. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 921
 36. Statut Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 891
 37. Pobierz programy
  Wyświetleń: 872
 38. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 857
 39. Kompetencje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 856
 40. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 854
 41. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 27/1 o pow. 0,5897 ha, położonej w obrębie PGR Brzeźno gm. Goworowo
  Wyświetleń: 839
 42. Petycje i wnioski mieszkańców
  Wyświetleń: 800
 43. Ogłoszenie o wynikach naboru
  Wyświetleń: 785
 44. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 780
 45. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 774
 46. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 768
 47. Przetarg nieograniczony na "Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Baranowo"
  Wyświetleń: 764
 48. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 731
 49. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 728
 50. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 719
 51. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 700
 52. E-sesje 2020
  Wyświetleń: 696
 53. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 676
 54. Dom dla dzieci w Czarnowcu - BIP
  Wyświetleń: 674
 55. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 662
 56. Budżet Powiatu
  Wyświetleń: 644
 57. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 630
 58. Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości nr 228/1 o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie Olszewo-Borki
  Wyświetleń: 621
 59. Informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 610
 60. Sprawozdania z wykonania budżeu
  Wyświetleń: 604
 61. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 597
 62. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 579
 63. Zarządzenie starosty ostrołęckiego w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 574
 64. Jednostki organizacyjne Powiatu
  Wyświetleń: 573
 65. E-sesje 2018
  Wyświetleń: 571
 66. Skład Rady Powiatu
  Wyświetleń: 567
 67. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 564
 68. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 560
 69. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 556
 70. Przetarg nieograniczony na: „Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce dla gminy Lelis”
  Wyświetleń: 556
 71. Komisje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 550
 72. Akty prawne NPP
  Wyświetleń: 544
 73. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 539
 74. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 525
 75. Zapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło
  Wyświetleń: 521
 76. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 467
 77. Polecane strony i artykuły
  Wyświetleń: 456
 78. E-sesje 2019
  Wyświetleń: 452
 79. E-sesje 2021
  Wyświetleń: 450
 80. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 442
 81. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
  Wyświetleń: 429
 82. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Baranowo
  Wyświetleń: 405
 83. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Lelis
  Wyświetleń: 383
 84. Wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w budynku przy ul. Fieldorfa "Nila" w Ostrołęce
  Wyświetleń: 341
 85. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.1.07.2021
  Wyświetleń: 340
 86. Sprawozdania finansowe roczne
  Wyświetleń: 339
 87. Kalinowska Beata
  Wyświetleń: 288
 88. Łępicka Emilia Małgorzta
  Wyświetleń: 286
 89. Dostawa laptopa i licencji MS Office
  Wyświetleń: 274
 90. Małkowski Jacek
  Wyświetleń: 274
 91. Mulawka Małgorzata Aleksandra
  Wyświetleń: 269
 92. Makowiecka Marzena Beata
  Wyświetleń: 268
 93. Budżet Powiatu na 2021 rok
  Wyświetleń: 266
 94. Chojnowska Natalia
  Wyświetleń: 263
 95. Augustyniak Andrzej
  Wyświetleń: 262
 96. Sprawozdania finansowe roczne Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 260
 97. Informacja o wykonaniu budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 258
 98. Kozłowski Artur
  Wyświetleń: 257
 99. Filipek Jolanta Jadwiga
  Wyświetleń: 255
 100. Rydel Edyta
  Wyświetleń: 252
 101. Sutnik Leszek
  Wyświetleń: 252
 102. Białobrzeski Adam Marcin
  Wyświetleń: 251
 103. Kuciej Aldona
  Wyświetleń: 249
 104. Budżet Powiatu na 2020 rok
  Wyświetleń: 247
 105. Informacja o wykonaniu budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 247
 106. Parzychowski Krzysztof
  Wyświetleń: 247
 107. Sprawozdania finansowe roczne jednostek podległych
  Wyświetleń: 247
 108. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 247
 109. Gorzoch Mariola
  Wyświetleń: 245
 110. Nowak Jarosław
  Wyświetleń: 245
 111. Szczepańska Małgorzata
  Wyświetleń: 245
 112. Mulawka Antoni Tadeusz
  Wyświetleń: 242
 113. Pietras Magdalena
  Wyświetleń: 241
 114. Biedrzycki Kazimierz
  Wyświetleń: 240
 115. Piórkowska Katarzyna
  Wyświetleń: 239
 116. Szczubełek Marzena Małgorzata
  Wyświetleń: 239
 117. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 238
 118. Grzyb Andrzej Stanisław
  Wyświetleń: 236
 119. Lipka Tadeusz
  Wyświetleń: 235
 120. Rybacka Bogumiła
  Wyświetleń: 235
 121. Ceberek Sławomir
  Wyświetleń: 234
 122. Lipka Stanisław
  Wyświetleń: 234
 123. Buczyńska Anna Hanna
  Wyświetleń: 233
 124. Lis Andrzej
  Wyświetleń: 233
 125. Rejnhard Marta
  Wyświetleń: 233
 126. Napiórkowska Zofia
  Wyświetleń: 232
 127. Domian Dariusz
  Wyświetleń: 230
 128. Koźlarzewska Halina Regina
  Wyświetleń: 230
 129. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2021 rok
  Wyświetleń: 230
 130. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2020 rok
  Wyświetleń: 229
 131. Zalewska Bożena
  Wyświetleń: 229
 132. Bączek Barbara
  Wyświetleń: 228
 133. Szarwacki Artur Romuald
  Wyświetleń: 228
 134. Ostrowska Maria Magdalena
  Wyświetleń: 227
 135. Rzewnicki Kazimierz
  Wyświetleń: 227
 136. Bakuła Grzegorz Artur
  Wyświetleń: 226
 137. Politowska Edyta
  Wyświetleń: 226
 138. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 226
 139. Pędzich Waldemar
  Wyświetleń: 225
 140. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 225
 141. Wilkowska Agata
  Wyświetleń: 225
 142. Pędzich Edyta
  Wyświetleń: 224
 143. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 224
 144. Dobkowska Duszak Ewa
  Wyświetleń: 223
 145. Gocłowski Jan Krzysztof
  Wyświetleń: 223
 146. Mierzejewska Elżbieta
  Wyświetleń: 223
 147. Zyśk Arkadiusz
  Wyświetleń: 223
 148. Kubeł Stanisław
  Wyświetleń: 222
 149. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 222
 150. Subda Stanisław
  Wyświetleń: 219
 151. Domurad Małgorzata Mariola
  Wyświetleń: 217
 152. Krukowska Beata Ewa
  Wyświetleń: 217
 153. Obrębski Janusz
  Wyświetleń: 216
 154. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 216
 155. Konarzewska Kurbiel Barbara
  Wyświetleń: 215
 156. Bacławski Mariusz
  Wyświetleń: 214
 157. Frydryk Janusz
  Wyświetleń: 213
 158. Świtaj Sławomir
  Wyświetleń: 213
 159. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 212
 160. Dobkowski Wojciech Jerzy
  Wyświetleń: 210
 161. Jabłonka Justyna
  Wyświetleń: 209
 162. Ptak Dariusz
  Wyświetleń: 208
 163. Ścibek Kazimierz
  Wyświetleń: 206
 164. Chełstowski Krzysztof
  Wyświetleń: 204
 165. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2021
  Wyświetleń: 200
 166. Zakup łodzi motorowej wraz silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów
  Wyświetleń: 199
 167. Liżewski Piotr
  Wyświetleń: 195
 168. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2020
  Wyświetleń: 185
 169. Dostawa komputerów, akcesoriów i oprogramowania
  Wyświetleń: 112
 170. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów
  Wyświetleń: 68
 171. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.488.2021
  Wyświetleń: 63
 172. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.48.2021
  Wyświetleń: 57
 173. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.437.2021
  Wyświetleń: 54
 174. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.447.2021
  Wyświetleń: 54
 175. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.452.2021
  Wyświetleń: 54
 176. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.45.2021
  Wyświetleń: 53
 177. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.49.2021
  Wyświetleń: 53
 178. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.422.2021
  Wyświetleń: 53
 179. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.51.2021
  Wyświetleń: 51
 180. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.448.2021
  Wyświetleń: 51
 181. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.482.2021
  Wyświetleń: 51
 182. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.420.2021
  Wyświetleń: 50
 183. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.442.2021
  Wyświetleń: 50
 184. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.470.2021
  Wyświetleń: 50
 185. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.486.2021
  Wyświetleń: 50
 186. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.487.2021
  Wyświetleń: 49
 187. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.46.2021
  Wyświetleń: 48
 188. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.52.2021
  Wyświetleń: 48
 189. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.484.2021
  Wyświetleń: 48
 190. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.483.2021
  Wyświetleń: 47
 191. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.483.2021
  Wyświetleń: 47
 192. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.460.2021
  Wyświetleń: 46
 193. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.462.2021
  Wyświetleń: 46
 194. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.467.2021
  Wyświetleń: 46
 195. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.469.2021
  Wyświetleń: 46
 196. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.485.2021
  Wyświetleń: 46
 197. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.50.2021
  Wyświetleń: 45
 198. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.461.2021
  Wyświetleń: 44
 199. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 148 działek
  Wyświetleń: 29
 200. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 151 działek
  Wyświetleń: 18
 201. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.513.2021
  Wyświetleń: 10
 202. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.54.2021
  Wyświetleń: 9
 203. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.57.2021
  Wyświetleń: 8
 204. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.511.2021
  Wyświetleń: 8
 205. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.55.2021
  Wyświetleń: 7
 206. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.56.2021
  Wyświetleń: 7
 207. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.58.2021
  Wyświetleń: 7
 208. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.53.2021
  Wyświetleń: 6
 209. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.524.2021
  Wyświetleń: 6
 210. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.537.2021
  Wyświetleń: 5
 211. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.501.2021
  Wyświetleń: 3
 212. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.503.2021
  Wyświetleń: 2
 213. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.59.2021
  Wyświetleń: 1
 214. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.502.2021
  Wyświetleń: 1
 215. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.528.2021
  Wyświetleń: 1
 216. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.530.2021
  Wyświetleń: 1
Wersja XML