Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6820.7.2020 z dnia 30.06.2021 roku w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 112 we wsi CHOROMANY-WITNICE gm. Czerwin.pdf

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GBN.683.2.144.2020 z dnia 11.06.2021 roku.pdf

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.399.2021 z dnia 27.05.2021 roku.pdf

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.450.2021 z dnia 19.05.2021 roku .pdf

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6821.8.5.2015 z dnia 4.05.2021 roku ws. odmowy uznania za wspólnotę gruntową działkinr 191 we wsi STEPNA-MICHAŁKI gm. OB.pdf

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.361.2021 z dnia 6.05.2021 roku .pdf

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.401.2020 informacja z dnia 28.04.2021 roku.pdf

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.292.2021 informacja z dnia 27.04.2021 roku.pdf

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6820.18.2019 z dnia 15.04.2021 roku w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działek nr 28 i 31 we wsi Gostery gm. Czerwin..pdf

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.207.2021 informacja z dnia 14.04.2021 roku.pdf

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6820.4.2020 z dnia 16.03.2021 roku o uznaniu za mienie gromadzkie działek nr 157, 356, 505 w obrębie Dzwonek gm. Czerwin.pdf

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 17.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 16.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 15.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 14.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 13.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 12.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 11.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 10.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.151.2021 informacja z dnia 24.02.2021 roku.pdf

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.69.2021 informacja z dnia 24.02.2021 roku.pdf

PDFZarządzenie nr 7.2021 Starosty Ostrołęckiego w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.pdf

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego Nr 58 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych.pdf

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 5 z dnia 29.01.2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf

PDFZarządzenie Nr 50 z dnia 30.11.2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na NPP i NPO na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego Nr 45 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia - regulamin pracy komisji konkursowej.pdf

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.35.2021 informacja z dnia 10.02.2021 roku.pdf

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.1275.2020 z dnia 08.02.2021 roku.pdf

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.74.2021 z dnia 04.02.2021 roku.pdf

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr BR.6222.1.2020.MG z dnia 16 listopada 2020 roku.pdf

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Wersja XML