Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku:

PDFRb-Z I kw. 2021r..pdf

PDFRb-N I kw. 2021r..pdf

PDFRb-NDS I kw. 2021r..pdf

PDFRb-28S I kw. 2021r..pdf

PDFRb-27S I kw. 2021r..pdf

Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku:

PDFRb-UZ IV kw.2020r..pdf

PDFRb-Z IV kw.2020r..pdf

PDFRb-N IV kw. 2020r..pdf

PDFRb-NDS IVkw. 2020r..pdf

PDFRb-ST IV kw. 2020r..pdf

PDFRb-28S IV kw. 2020r..pdf

PDFRb-27S IV kw. 2020r..pdf

PDFRb-28S IV kw.2020r.- korekta.pdf

Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku:

PDFRb- 27S III kw. 2020r..pdf

PDFRb- N III kw. 2020r..pdf

PDFRb NDS III kw 2020r..pdf

PDFRb Z za III kw. 2020r..pdf

PDFRb-28S III kw. 2020r..pdf


 

Wersja XML