Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe roczne Powiatu Ostrołęckiego

Za 2020 rok:

PDFBilans jednostki budżetowej.pdf

PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

PDFInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.pdf
 

Wersja XML