Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Geolog Powiatowy

Geolog Powiatowy - Stanisław Paździor

ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15
pokój nr 105 – we wtorki od 8.00 do 16.00
tel. 29 764 4932 w. 248
e-mail: stanislaw.pazdzior[at]powiatostrolecki.pl

Prowadzi sprawy w zakresie geologii:

 1. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej;
 2. Stwierdzanie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin;
 3. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych;
 4. Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych;
 5. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;
 6. Przekazywanie innych dokumentacji geologicznych;
 7. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia robót geologicznych;
 8. Sprawowanie nadzoru nad realizacją uprawnień wynikających z koncesji;
 9. Sprawowanie nadzoru nad realizacją robót geologicznych;
 10. Gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej;
 11. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
 12. Wykonywanie innych działań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Dokumenty do pobrania

Wersja XML