Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce

Maciej Socha - główny specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju

Telefon kontaktowy: 29 764 27 49 wew. 151

e-mail: maciej.socha@powiatostrolecki.pl


Podstawa Prawna


Do zadań koordynatora należy w szczególności:

Wersja XML