Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2021 rok

PDFUchwała nr 3.f.240.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok.pdf

PDFUchwała nr 3.I.67.2021 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu na 2021 rok.pdf

PDFUchwała nr 3.j.43.2021 w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu 2021-2030.pdf

Wersja XML