Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa tonerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

DOCZapytanie ofertowe tonery.doc

DOCZałączniki nr 1 - wzór oferty-materiały eksplatacyjne.doc

DOCZałącznik nr 2 - Wzór umowy tonery.doc

XLSXzestawienie tonerów.xlsx


PDFZestawienie złożonych ofert.pdf

PDFWybór oferty.pdf


PDFUnieważnienie wyboru oferty.pdf

PDFPonowny wybór oferty.pdf
 

Wersja XML