Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.687.2021

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy BOŚiR.6743.687.2021
2. Data zgłoszenia budowy 7 grudnia 2021 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Krzysztof Najs
4. Adres projektowanego obiektu

działka nr ew. 82/9 w obrębie ewidencyjnym Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki

5. Opis projektowanego obiektu

budowa podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
Wersja XML