Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.693.2021

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy BOŚiR.6743.693.2021
2. Data zgłoszenia budowy 09.12.2021r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Krystyna i Stanisław Krupka
4. Adres projektowanego obiektu

działka nr 525/30 obręb Ławy gm. Rzekuń

5. Opis projektowanego obiektu

budowa podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego

6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 31.12.2021r - brak sprzeciwu
Wersja XML