Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu - 2022

PDFUchwała nr 870 z dnia 11.08.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf

PDFUchwała nr 859 z dnia 14.07.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf

DOCXUchwała Nr 852 z dnia 14 lipca w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.docx

DOCXZałącznik do uchwały - Ogłoszenie.docx

PDFUchwała nr 844 z dnia 22.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf

PDFUchwała nr 835 z dnia 14.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf

PDFUchwała nr 831 z dnia 01.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf

PDFUchwała nr 820 z dnia 17.05.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf

PDFUchwała nr 823 z dnia 17.05.2022 roku w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Ostrołęcki imprez w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki.pdf

PDFUchwała nr 822 z dnia 17.05.2022 roku w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf

PDFUchwała nr 815 z dnia 04.05.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf

PDFUchwała nr 804 z dnia 21.04.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf

PDFUchwała nr 806 z dnia 21.04.2022 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf

PDFUchwała nr 800 z dnia 12.04.2022 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów COVID-19 za 2021 rok.pdf

PDFUchwała nr 794 z dnia 30.03.2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok.pdf

PDFUchwała Nr 783 z dn. 24.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf

PDFUchwała nr 779.2022 z dnia 18.03.2022 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf

PDFWykaz ofert z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf

PDFWykaz ofert z zakresu kultury fizycznej.pdf

PDFUchwała Nr 758 z dn. 02.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf

PDFUchwała Nr 767 z dn. 02.03.2022 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf

PDFUchwała Nr 766 z dn. 02.03.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf

PDFRegulamin pracy Komisji.pdf

PDFUchwała Nr 755 z dn. 18.02.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf

PDFUchwała Nr 747 z dnia 01.02.2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf

PDFOgłoszenie naboru do komisji.pdf

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx

PDFUchwała Nr 740 z dnia 14.01.2022 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf

PDFUchwała Nr 745 z dnia 21.01.2022 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf

PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf

PDFUchwała Nr 744 z dnia 21.01.2022 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf

PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf

PDFUchwała Nr 737 z dn. 14.01.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf
 

Wersja XML