Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja prawna

Zakres edukacji prawnej 

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1)    prawach i obowiązkach obywatelskich,

2)    działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

3)    mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,

4)    możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

5)    dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Zadania z zakresu edukacji prawnej realizowane są przez FUNDACJĘ TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie.

Materiały z zakresu edukacji prawnej dostępne są na stronie internetowej Fundacji   http://fundacja.togatus.pl.

Wersja XML