Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych pomieszczeń biurowych

PDFZapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych pomieszczeń biurowych.pdf

PDFZałącznik nr 1 Przedmiar robót.pdf

PDFZałącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 3 Oferta Wykonawcy.pdf

PDFZałącznik nr 4 Wzór Umowy.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Wersja XML