Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z Organizacjami Pozarządowymi

PDFSprawozdanie z 2021 roku.pdf

PDFTabela nr 1.pdf

PDFTabela nr 2.pdf


PDFSprawozdanie z 2020 roku.pdf

PDFTabela nr 1.pdf

PDFTabela nr 2.pdf


PDFSprawozdanie z 2019 roku.pdf

PDFTabela nr 1.pdf

PDFTabela nr 2.pdf


PDFSprawozdanie z 2018 roku.pdf

PDFTabela nr 1.pdf

PDFTabela nr 2.pdf


PDFSprawozdanie z 2017 roku.pdf

PDFTabela nr 1.pdf

PDFTabela nr 2.pdf


PDFSprawozdanie z 2016 roku.pdf

PDFTabela nr 1.pdf

PDFTabela nr 2.pdf

Wersja XML