Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy posiedzeń Komisji

21 czerwca 2022 roku

PDFPosiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie.pdf

PDFPosiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.pdf

PDFPosiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDFPosiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli.pdf

PDFPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.pdf

PDFPosiedzenie Komisji Infrastruktury.pdf

PDFPosiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.pdf

Wersja XML