Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia - 2021

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4217.9.2021.JM z dnia 28.12.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.296.2021.JM z dnia 30.12.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.234.2021.JR z dnia 29.12.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.149.2021.MZ z dnia 27.12.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.230.2021.MP z dnia 31.12.2021 roku.pdf

PDFInformacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT13001 Czerwin.pdf

PDFAktualizacja danych emisji dla instalacji emitującej pole elktromagnetyczne BT13086 Kadzidło.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.RUZ.5.4210.149.2021.MZ z dnia 20.12.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4217.9.2021.JM z dnia 27.12.2021 roku.pdf

PDFZmiana w danych w emisji dla instalacji emitującej pole elektromagnetyczne 5201 (94974N!).pdf

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.453.2021 z dnia 15.12.2021 roku o wszczęciu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.178.2021 z dnia 16.12.2021 roku o wszczęciu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.270.2021.ED z dnia 07.12.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZPU.5.451.51.2019.BT z dnia 03.12.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.213.2021.DK z dnia 2.12.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.256.2021.KL z dnia 2.12.2021 roku.pdf

PDFInformacja o zmianie w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji emitującej pole elektromagnetyczne OST4420.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.210.2021.DK z dnia 30.11.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.187.2021.JR z dnia 25.11.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4217.14.2021.KL z dnia 25.11.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.198.2021 z dnia 25.11.2021 roku o wszczęciu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.683.3.86.2021 z dnia 25.11.2021 roku o wszczęciu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.430.2021 z dnia 15.11.2021 roku o wszczęciu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.426.2021 z dnia 15.11.2021 roku o wszczęciu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZPU.5.451.2019.BT z dnia 24.11.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.178.2021.JM z dnia 17.11.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.145.2021.ED z dnia 19.11.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczenia punktów granicznych.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.258.2021.DK z dnia 16.11.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.250.2021.KL z dnia 10.11.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.252.2021.JR z dnia 10.11.2021 roku.pdf

PDFInformacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elekttromagnetyczne OST4461_A.pdf

PDFAktualizacja zgłoszenia istalacji radiokomunikacyjnej OST4450.pdf

PDFAktualizacja zgłoszenia istalacji radiokomunikacyjnej BT13005 ŁYSE.pdf

PDFInformacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 23019.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.223.2021.ED z dnia 05.11.2021 roku.pdf

PDFInformacja o zmianie w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji emitującej poleelektromagnetyczne tj. OST3310_B.pdf

PDFInformacja o zmianie w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 23303.pdf

PDFZgłoszenie instalacji emitującej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej OST4412_A.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZZI.5.4218.7.2021.AP z dnia 02.11.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.239.2021.JR z dnia 28.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.248.2021.ED z dnia 29.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.226.2021.MP z dnia 04.11.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.230.2021.MP z dnia 04.11.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.195.2021.JR z dnia 29.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZPU.5.451.51.2019.BT z dnia 05.11.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie GN.6821.8.32.2016 z dnia 3.11.2021 roku o zebraniu materiału dowodowego ws. uznania za wspólnote gruntową działki nr 372 we wsi BUDNE SOWIĘTA gm. Baranowo.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.213.2021.DK z dnia 26.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.219.2021.JR z dnia 25.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.233.2021.ED z dnia 21.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.208.2021.MP z dnia 22.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.235.2021.KL z dnia 25.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.252.2021.JR z dnia 21.10.2021 roku.pdf

PDFInformacja o zmianie danych w zakresie emisji dla instalacji 23008.pdf

PDFInformacja o przebiegu konsultacji społecznych.pdf

PDFZmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 23006.pdf

PDFZmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 23105.pdf

PDFZmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 23154.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.232.2021.DK z dnia 18.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.231.2021.KL z dnia 15.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.236.2021.MP z dnia 13.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.221.2021.MP z dnia 12.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.222.2021.DK z dnia 07.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych - wyznaczenia punktów granicznych.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.214.2021.ED z dnia 05.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.145.2021.ED z dnia 04.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.212.2021.MP z dnia 05.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.180.2021.ED z dnia 01.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.179.2021.DK z dnia 01.10.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.138.2021.DK z dnia 29.09.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.6821.3.3.2021 z dnia 29.09.2021 roku o wszczęciu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.6821.3.4.2021 z dnia 29.09.2021 roku o wszczęciu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.158.2021.ED z dnia 28.09.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.173.2021.JM z dnia 20.09.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.161.2021.ED z dnia 22.09.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie o aktualizacji zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczneOST4440.pdf

PDFInformacja o zmianie danych w zakresie emisji dla instalacji 23104.pdf

PDFInformacja o zmianie danych w zakresie emisji dla instalacji 23153.pdf

PDFInformacja o zmianie w zakresie danych stacji bazowej telefonii komórkowej OST3310.pdf

PDFInformacja o zmianie w zakresie danych stacji bazowej telefonii komórkowej OST4403.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.207.2021.KS z dnia 17.09.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.206.2021.KS z dnia 17.09.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.205.2021.JR z dnia 15.09.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.192.2021.DK z dnia 15.09.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie nr GBN.6853.3.2021 z dnia 15.09.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.150.2021.DK z dnia 09.09.2021 roku.pdf

PDFZgłoszenie instalacji emitującej pole elektromagnetyczne OST4412_A.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.683.3.9.2021 z dnia 09.09.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.45.2020.AN z dnia 02.09.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.6820.63.2018 z dnia 06.09.2021 roku o zebraniu materiału dowodowego ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 133 w Aleksandrowie.pdf

PDFInformacja o zmianie w zakresie danych stacji bazowej telefonii komórkowej OST4410B.pdf

PDFInformacja nr BOŚiR 6740.1062.2021 z dnia 03.09.2021 roku w sprawie pozwolenia na budowę T-Mobile.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.178.2021.JM z dnia 30.08.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie nr BOŚiR 6740.937.2021 z dnia 01.09.2021 roku w sprawie pozwolenia na budowę.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.176.2021.ED z dnia 26.08.2021 roku.pdf

PDFInformacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 1505 (94963N) MALINOWO.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.145.2021.ED z dnia 18.08.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.175.2021.JM z dnia 18.08.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.138.2021.DK z dnia 17.08.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4217.6.2021.KS z dnia 13.08.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4217.9.2021.JM z dnia 09.08.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.4210.150.2021.DK z dnia 06.08.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZPU.534.23.2021.BT z dnia 10.08.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.161.2021.ED z dnia 10.08.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.172.2021.KS z dnia 02.08.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.163.2021.DK z dnia 29.07.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.121.2021.DK z dnia 02.08.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.160.2021.DK z dnia 29.07.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.165.2021.KS z dnia 27.07.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4217.7.2021.DK z dnia 26.07.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.143.2021.MP z dnia 23.07.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.45.2021.AN z dnia 21.07.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.126.2021.DK z dnia 23.07.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.148.2021.ED z dnia 14.07.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.151.2021.ED z dnia 15.07.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.129.2021.DK z dnia 19.07.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie nr BOŚiR 6740.745.2021 w sprawie pozwolenia na budowę - Play .pdf

PDFZawiadomienie nr BOŚiR 6740.613.2021 w sprawie pozwolenia na budowę - T-Mobile .pdf

PDFZawiadomienie o aktualizacji danych instalacji emitującej pole elektromagnetyczne OST4482.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.154.2021.KS dnia 13.07.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.100.2021.ED z dnia 12.07.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.127.2021.ED z dnia 13.07.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji 1497 (94999N!).pdf

PDFZawiadomienie o zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne BT12691 OSTROŁĘKA ANTONIE.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.150.2021.DK z dnia 05.07.2021.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.6820.8.2021 z dnia 08.07.2021 o zebraniu materiału dowodowego ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 171-2 we wsi DANISZEWO gm. Rzekuń..pdf

PDFZawiadomienie nr GN.6820.5.2021 z dnia 08.07.2021 o zebraniu materiału dowodowego ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 199 we wsi MAJK gm. Baranowo.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.6821.8.32.2016 z dnia 07.07.2021.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.6820.4.2021 z dnia 07.07.2021 roku o zebraniu materiału dowodowego ws. uznania za mienie gromadzkie dz. nr 263-2 we wsi JAZGARKA gm. Kadzidło.pdf

PDFZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej (94265N!) Wykrot.pdf

PDFZawiadomienie o aktualizacji danych instalacji emitującej pole elektromagnetyczne OST4401A.pdf

PDFZawiadomienie Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.1.14.202 z dnia 02.07.2021 roku .pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GN.6820.9.2021 z dnia 01.07.2021 roku w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 76 we wsi TEODOROWO gm. Rzekuń.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.45.2021.AN z dnia 24.06.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.116.2021 z dnia 25.06.2021 roku o wszczęciu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.17.2021 z dnia 25.06.2021 roku o wszczęciu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.3.2021 z dnia 25.06.2021 roku o wszczęciu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.124.2021.ED z dnia 22.06.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr BI.ZUZ.5.4210.88.2021.ED z dnia 17.06.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.125.2021.MP z dnia 14.06.2021 roku.pdf

PDFPostanowienie nr GN.6820.63.2018 z dnia 14.06.2021 roku o podjęciu zawieszonego postępowania.pdf

PDFZawiadomienie nr GBN.6821.8.1.2020 z dnia 11.06.2021 roku o zebraniu materiału dowodowego w sprawie uznania za wspólnotę gruntową działki nr 76 we wsi TEODOROWO.pdf

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej nr GBN.6820.8.2021 z dnia 10.06.2021 roku ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 171-2 w DANISZEWIE.pdf

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej nr GBN.6820.5.2021 z dnia 10.06.2021 roku ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 199 we wsi MAJK.pdf

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej nr GBN.6820.4.2021 z dnia 10.06.2021 roku ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 263-2 we wsi JAZGARKA gm. Kadzidło..pdf

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej nr SIP.GN.66223.2020 z dnia 04.06.2021 roku ws. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi SZAFARCZYSKA.pdf

PDFZawiadomienie o aktualizacji danych instalacji emitującej pole elektromagnetyczne BT14177.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.84.2021.DK z dnia 01.06.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.81.2021.DK z dnia 01.06.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4217.1.2021.MP z dnia 31.05.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.103.2021.ED z dnia 27.05.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.99.2021.DK z dnia 25.05.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.101.2021.MP z dnia 24.05.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.96.2021.DK z dnia 19.05.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.97.2021.ED z dnia 20.05.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.91.2021.ED z dnia 20.05.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.64.2021.KS z dnia 19.05.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6740.1.20.2020 z dnia 21.05.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.264.2020.MP z dnia 17.05.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr DO.5140.8.2021 z dnia 30.04.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.80.2021.MP z dnia 13.05.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.86.2021.MP z dnia 11.05.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6820.7..2020 z dnia 12.05.2021 roku ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 112 we wsi CHOROMANY-WITNICE gm. Czerwin.pdf

PDFZawiadomienie Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6820.24..2014 z dnia 9.04.2021 roku W SPRAWIE UZNANIA ZA MIENIE GROMADZKIE DZIAŁKI NR 204-2 we wsi Nakły gm. Olszewo-Borki.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.48.2020.AC z dnia 30.04.2021 roku .pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.78.2021.DK z dnia 27.04.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4217.5.2021.DK z dnia 21.04.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie nr GBN.6820.8.2021 z dnia 27.04.2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 171-2 we wsi DANISZEWO gm. Rzekuń..pdf

PDFZawiadomienie nr GBN.6820.7.2021 z dnia 27.04.2021 roku o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 335, 506, 509 we wsi BUDNE SOWIĘTA gm. Baranowo..pdf

PDFZawiadomienie w sprawie zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej BT 13458 OSTROŁĘKA OSTROWSKA.pdf

PDFZawiadomienie Starosty Ostrołęckiego nr. GBN 6740.1.21.2020 z dnia 22.04.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.264.2020.MP z dnia 14.04.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.51.2021.MP z dnia 14.04.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GBN.683.2.135.2020 z dnia 20.01.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie o zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne OST4403.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.51.2021.MP z dnia 09.04.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.46.2021.KS z dnia 08.04.2021 roku .pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.33.2021.ED z dnia 09.04.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.24.2021.ED z dnia 08.04.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 23010 Susk Stary.pdf

PDFZawiadomienie o aktualizacji zgłoszenia instalacji emitującej pole elktromagnetyczne BT_11281 Myszyniec.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GBN.6820.5.2021 z dnia 06.04.2021 roku w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 199 w obrębie Majk gm. Baranowo.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.55.2021.DK z dnia 30.03.2021 roku .pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4217.2.2021.DK z dnia 01.04.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GBN.6820.4.2021 z dnia 1.04.2021 roku w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 263-2 w obrębie Jazgarka gm. Kadzidło.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.25.2021.MP z dnia 29.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olszynie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.421.59.2019.JR.MP z dnia 24.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.38.2021.MP z dnia 18.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie nr GBN.6820.7.2020 z dnia 25.03.2021 roku o terminie rozprawy ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 112 we wsi Choromany - Witnice w gm. Czerwin.pdf

PDFZawiadomienie Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6740.1.17.2020 z dnia 22.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.45.2021.DK z dnia 18.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GBN.683.3.165.2020 z dnia 19.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.10.2021.MP z dnia 10.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.262.2020.ED z dnia 09.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.264.2020.MP z dnia 09.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.80.2020.KB z dnia 08.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.261.2020.ED z dnia 09.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZPU.5.534.20.2020.BT z dnia 08.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.211.2020.DK z dnia 08.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6740.122.2021 z dnia 09.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce nr BI.ZPU.5.534.20.2020.BT z dnia 01.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.265.2020.DK z dnia 04.03.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6820.18.2019 z dnia 24.02.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.250.2020.MP z dnia 25.02.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.21.2021.ED z dnia 19.02.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.224.2020.DK z dnia 16.02.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.263.2020.ED z dnia 10.02.2021 roku.pdf

PDFObwieszczenie PGW Wody Polskie BI.ZPU.5.534.20.2020.BT z dnia 08.02.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr GBN.6821.1.8.2021 z dnia 11.02.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.211.2020.DK z dnia 28.01.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.184.2020.MP z dnia 01.02.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.4.2021.MP z dnia 29.01.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.RUZ.4210.80.2020.KB z dnia 02.02.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.265.2020.DK z dnia 20.01.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.142.2020.DK z dnia 21.01.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania r GBN.683.2.87 .2020 z dnia 18.01.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnecztyczne OST4401.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.2.2021.KS z dn. 13.01.2021 roku.pdf

PDFObwieszczenie PGW Wody Polskie BI.ZPU.5.534.20.2020.BT z dn. 14.01.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GBN.683.2.74.2020 z dnia 26.10.2020 roku .pdf

PDFZawiadomienie Starosty Ostrołęckiego nr GBN.683.3.70.2020 z dnia 14.01.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.RUZ.4210.80.2020.KB z dnia 11.01.2021 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.211.2020. DK z dn. 29.12.2020r.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.ZPU.534.20.2020.BT.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.235.2020.MP z dn. 23.12.2020r.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.230.2020.KS z dn. 15.12.2020r.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GBN.683.2.59.2020 z dn.17.12.2020 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.240.2020. DK z dn. 11.12.2020r.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.149.2020. MP z dn. 10.12.2020r.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.228.2020. ED z dn. 11.12.2020rx.pdf

PDFZawiadomienie OST4411 dotyczące aktualizacji zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GBN.683.2.65.2020 z dn. 11.12.2020 roku.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GBN.683.3.64.2020 z dn. 11.12.2020 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.ZUZ.5.4210.223.2020.MP.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.ZUZ.5.4210.237.2020.KS.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.ZUZ.5.4210.238.2020.ED.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.RUZ.4210.55.2020.AT.pdf

PDFZawiadomienie nr GBN.683.3.52.2020 z dnia 4.12.2020 .pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.ZPU.534.20.2020.BT.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.ZUZ.5.4210.233.2020.DK z dnia 1.12.2020 rokux.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.ZUZ.5.4214.8.2020.DK z dnia 1.12.2020 roku1.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.RUZ.4210.111.2020.KB.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.RUZ.4210.56.2020.KB.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.ZUZ.5.4210.224.2020.DK z dnia 30.11.2020 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.ZUZ.5.4210.227.2020.DK z dnia 30.11.2020 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.RUZ.4210.110.2020.MK z dnia 26.11.2020 roku.pdf

PDFZawiadomienie nr GBN.683.2.74.2020.pdf

PDFZawiadomienie dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej 1477 (94982N!) Chudek.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.ZUZ.5.4210.218.2020.KS z dnia 17.11.2020 roku.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr BI.ZPU.5.534.6.2020.BT.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr 149 z dn. 10.11.2020r.pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr 208 z dn. 26.10.2020r..pdf

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie nr 204 z dn. 26.10.2020r..pdf

Wersja XML